Välkommen

Denna sida berättar en del av vår historia

bild på huset

Kallelse till årsstämma 2022

Revisionsberättelse

Förvaltningsberättelse

Protokoll årsstämma

Gersheden är idag en historisk och lättillgänglig träffpunkt.
Gershedens Folkets Hus började byggas vintern 1907. Sensommaren 1908 stod grund, väggar och tak på plats.

Under 50 år fungerade Gersheden i Värmland som traktens möteslokal med dans, bio, kurser och annat. Sin sista blomstertid hade huset under andra världskriget. Föreningen vågade sig på en stor renovering på 50-talet. Men… några år efter renoveringen upphörde verksamheten i huset. Moderna, mer centralt belägna samlingslokaler hade tillkommit och det fanns inte längre behov av ett Folkets Hus i Gersheden. 1959 skänkte Gershedens Folkets Hus-förening huset till Skansen. Med flyttningen fick huset återigen en viktig funktion: Att berätta en del av vår historia!

Bilder och material © Gershedens Folkets hus 2014