Stödförening

 

Gör som hundratals andra organisationer: teckna andelar i Gershedens Folkets Hus Stödförening. Varje andel kostar 100 kronor.

Gershedens FH postgironummer är: 484 54 47-4.

Ange antal andelar samt namn och adress på postgirotalongen.

Välkommen till Gershedens Folkets Hus årsmöte
den 31 maj 2021 kl 18.00. På grund av coronapandemin genomförs mötet digitalt. Se möteslänk i kallelsen. Hämta möteshandlingarna här.

Andelsbevis
Bilder och material © Gershedens Folketshus 2021