Stödförening

 

Gör som hundratals andra organisationer: teckna andelar i Gershedens Folkets Hus Stödförening. Varje andel kostar 100 kronor.

Gershedens FH postgironummer är: 484 54 47-4.

Ange antal andelar samt namn och adress på postgirotalongen.

Välkommen till Gershedens Folkets Hus årsmöte
den 21 september 2020 kl 18.00. På grund av coronavirusets effekter genomförs mötet digitalt via videkonferensverktyget Zoom. Hämta möteshandlingarna här.

Andelsbevis
Bilder och material © Gershedens Folketshus 2018