Folkrörelserna

växer fram

Äldre bild


August Palm i Kiruna


Äldre bild

Under 1800-talet växte folkrörelserna fram i Sverige.

Väckelserörelsen omkring 1840
Nykterhetsrörelsen omkring 1870
Arbetarrörelsen omkring 1880

Folkrörelserna uppstod i protest mot förhållanden i samhället. De riktade sig mot statskyrkan, superiet och kapitalismen. Väckelserörelsen byggde sina första bönhus och missionshus under 1850-talet. De byggdes traditionsenligt i timmer och såg ut som små stugor. Folkets Hus-rörelsen sköt fart i samband med arbetarrörelsens frammarsch. Motstånd bjöds av fabrikörer och patroner och många arbetare med Folkets Hus-idéer avskedades. Trots detta byggdes etthundra Folkets Hus i Sverige mellan 1905 och 1910.

Med sågverksindustrin kom den maskinsågade plankan. Nya byggnadstekniker utvecklades och byggandet blev enklare och billigare.

Fakta om Folkets Husrörelsen
1893 byggdes Sveriges första Folkets Hus i Malmö. 1993 firades 100-årsjubileum på Nobeltorget i Malmö.

Folkrörelsen Folkets Hus och Parker omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. I riksorganisationen samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer, som tillsammans lockar miljontals besökare varje år. Värdegrunden bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapas möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten.

Du kan läsa mer om Folkets Hus och Parker på Folkets Hus och Parkers hemsida

Folkets Hus och Parker har gjort en skärmutställning om Gershedens Folkets Hus och Folketshusrörelsen som du här kan se i pdf-format

Bilder och material © Gershedens Folketshus 2014