Fakta

om Gershedens Folkets Hus

Föreningen bildades 1906.
Den 15 augusti 1908 hölls taklagsfest för Gershedens Folkets Hus.

Husbygget kom till av friviliga krafter på initiativ av socialdemokratiska ungdomar från de värmlänska byarna Gersby och Gersheden i Ransäters socken. På femtiotalet var huset på väg mot en oviss framtid. Folket i Bild redaktören Einar Ebe tog då initiativ till en insamling så att huset kunde flyttas till Skansen.Gershedens Folkets Hus återinvigdes 1964 av Tage Erlander, som själv är född i Ransäters kommun i Värmland.

Nykterhetsorden Verdandi, som drev verksamhet i huset, bildades 1909 och upplöstes 1924.

Biblioteket kom till 1913 och hade då 106 böcker, 1948 fanns 736 böcker. Alla böcker från Gersheden har ännu inte återfunnits men tas tacksamt emot.


Salarna i Folkets Hus

Några av bänkarna i stora salen kom från sockenstugan, som i sin tur fått dem från kyrkan. De övriga snickrade man själv.

Vid sidan om den vackra spisen finns ett inramat dokument utfärdat av "Nykterhetsorden Verdandi Logen Reform". Logen bildades 1909 och upplöstes 1924.

Stora salen används för möten och rymmer 50 sittande personer.

I lilla salen finns ett litet bibliotek.

Den lilla tavlan vid dörren och spisen heter "Avlöning". Den är uppsatt av logen Reform.

överst ett porträtt av Bengt Lidforss (1868-1913)
Under två politiska företrädare
Hjalmar Branting (1860-1925)
Carl Lindhagen (1860-1946)
Mellan de båda sitter ett porträtt av författaren August Strindberg (1849-1912)

Byggnadstekniska fakta

Regelverk av fyrkantsvirke.
Liggande ytterpanel.
Invändigt stående pärlspont.
Isolerande fyllning i väggarna.
Under sommaren endast enkelfönster. Under vintern även innanfönster.
Före det att innanfönstren kom sattes plywoodskivor för fönstren för att behålla värmen i huset.
Huset målades utvändigt för första gången 1920.
Invändigt sent 1920-tal.
Förstugan (nuvarande entrén) byggdes 1921.
Några av bänkarna i stora salen kom från sockenstugan, som i sin tur fått dem från kyrkan. De övriga snickrade man själv.

Bilder och material © Gershedens Folketshus 2014